CONSTRUCCIÓ I POSADA EN SERVEI

L'especialització d'INFRISA en la construcció “claus en mà” de complexos frigorífics, així com d'edificis per a indústries alimentàries, permet garantir la millor implantació i posada en servei dels projectes.

Les garanties d'INFRISA en aquesta fase de construcció passen per:

  • Un preu tancat
  • Elevat nivell de qualitat
  • Una única assegurança i una única garantia
  • Coordinació i supervisió de totes i cadascuna de les partides d’obra que intervenen en l’execució mitjançant un cap d’obra altament qualificat
  • Breu termini d’execució com a conseqüència de desenvolupar l’obra en base a un detallat i precís projecte

Tot això permetrà aconseguir l’objectiu prioritari de construcció del seu complex, amb l’avantatge addicional d’haver contractat a una sola empresa, responsable des de l'execució del projecte, la direcció d'obra i la construcció, fins al lliurament de les claus i inici immediat d’operacions.

Prèviament es realitzaran, dintre del termini pactat, les proves de posada en servei, la formació dels tècnics responsables de l’explotació del frigorífic, i el lliurament dels manuals de posada en servei i manteniment corresponents.