CONCEPCIÓ I DISSENY DEL PROJECTE

Per al correcte disseny i concepció d’un complex frigorífic o de qualsevol planta per a indústria alimentària, INFRISA es reuneix amb els representants del client amb la finalitat de definir detalladament les variables necessaries per a l’execució posterior del projecte. Aquestes variables són bàsicament: Tipus d’explotació específica; implantació geogràfica i accessos; logística de distribució; manutenció: sistemes de prestatgeries, elements de molls, etc.; sistemes d’infrastructura i estructura; aïllament i portes frigorífiques; instal·lació frigorífica; instal·lació elèctrica; altres instal·lacions: xarxes contra incendis, xarxes de fluids, etc.

Aquesta fase de concepció i disseny té, com a principal objectiu, obtenir un complex amb l’òptima funcionalitat i el màxim rendiment econòmic.

En cada cas, INFRISA adapta les solucions tècniques més adequades a les necessitats de cada client, desenvolupant un avantprojecte o projecte a mida, estudiant també la seva valoració i programa corresponent..