MISSIÓ

Oferir un servei a mida en el disseny, construcció i posada en servei de cambres frigorífiques i edificis per a la fabricació d'aliments, normalment en la modalitat de "claus en mà" de màxima qualitat, lliures de contaminació i respectuosos amb la normativa i el medi ambient.

VISIÓ

Empresa excel·lent en la gestió de projectes de cambres frigorífiques i edificis per a la fabricació d'aliments, en mercats nacionals i internacionals, perdurable en el temps i a través dels valors i actituds que històricament han caracteritzat la seva cultura i activitat.

VALORS

 • GARANTIA: de complir els requisits dels nostres clients, de realitzar projectes segurs i aplicar la legislació vigent en totes les nostres activitats, així com altres requisits subscrits relacionats amb el sistema integrat de gestió. D'aquesta manera s'assegura i millora la Satisfacció dels nostres clients.
 • COMPROMÍS: de compliment de terminis de lliurament i pressupostos tancats marcats en l'inici de tots els nostres projectes.
 • CONFIANÇA: implantació d'un sistema de gestió de qualitat basat en la millora contínua que garanteixi un servei d'alt nivell i una imatge de marca innovadora.
 • SOSTENIBILITAT: garantia de projectes amb perdurabilitat en el temps.
 • SOLUCIONS: flexibilitat i professionalitat en totes les nostres actuacions i propostes als nostres clients.
 • EXPERIÈNCIA: formació, sensibilització, motivació i experiència de tot el nostre personal.
 • KNOW HOW: incorporació constant de noves tecnologies per gestionar un sistema d'informació obert a tots els nostres col.laboradors i clients.
 • COORDINACIÓ: coordinació i supervisió de totes i cadascuna de les partides d'obra que intervenen en l'execució mitjançant un Project Manager altament qualificat.
 • MEDI AMBIENT: respecte a l'entorn, millora contínua i prevenció de la contaminació i optimització dels consums d'energies.
 • SEGURETAT LABORAL I CURA DE LES PERSONES: utilitzar la millora contínua en la prevenció dels danys i deteriorament de la salut com a base de totes les nostres activitats laborals.
 • PRUDÈNCIA ECONÒMICA-FINANCERA: gestió prudent dels recursos de l'empresa que permeti mantenir una posició d'elevada solvència, i evitar negocis de risc que afectin a qualsevol partida del balanç de la societat.
 • ÈTICA: garantir el comportament ètic en totes les nostres actuacions i impulsar la implantació de la responsabilitat social corporativa i la igualtat d'oportunitats.
 • ACTITUDS I COMPORTAMENT: basats en l'honradesa, el respecte i consideració per les persones (clients, proveïdors i empleats), la humilitat, la cultura de l'esforç, el rigor i la feina ben feta.